TAG

Обществен транспорт

22 септември 2018

Няма коментари

Има два вида пътешественици: такива, които са приготвили лек и компактен багажа си и други, на които им се иска да са направили така. Понякога се оказ...

още информация

© Copyright 2017 by spirka.bg